جمع بندی تابستان
16 سپتامبر

همایش جمع بندی تابستان

جمع بندی تابستان یکی از همایش هایی بود که به تازگی در مهراول برگزار گردید. مشاوران با تجربه مهراول همواره از تابستان به عنوان یک فرصت طلایی برای دانش آموزان …

رفتن به نوار ابزار