ریاضی یا تجربی
26 سپتامبر

ریاضی یا تجربی

ریاضی یا تجربی  ؟ آینده کاری رشته ریاضی بهتر است یا تجربی ؟ سوالی که شاید ذهن 50 درصد از دانش آموزان دبیرستانی درگیر آن باشد. از نظر شما واقعا …

موفقیت در کنکور
04 سپتامبر

موفقیت در کنکور (2)

موفقیت در کنکور از مسائلی است که تمام دانش آموزان در تلاش آن هستند و در طول دوازده سال تحصیل خود رویای موفقیت در کنکور را می پرورانند اما کنکور …

تمرکز حواس و حافظه
10 آوریل

تمرکز حواس و حافظه

تمرکز حواس و حافظه دو ویژگی از مغر هستند که با یکدیگر کار می کنند، اما اینگونه نیست که یکی از آنها دیگری را هدایت کند. تمرکز داشتن این است …

رفتن به نوار ابزار