همایش جمع بندی تابستان

جمع بندی تابستان

جمع بندی تابستان یکی از همایش هایی بود که به تازگی در مهراول برگزار گردید. مشاوران با تجربه مهراول همواره […]

قهرمانان شمشیرباز مهراول

قهرمانان شمشیرباز مهراول

قهرمانان شمشیرباز مهراول با حمایت های مدرسه و مسئولین مهراول و تلاش و پشتکار خود توانستند به مقام برنز و طلا در مسابقات کشوری دست یابند .

عید غدیر در مهراول

عید غدیر

مهراول با پایبندی که به مراسم مذهبی کشور عزیزمان دارد با همت مسئولان ساعی خود توانست به مناسبت عید غدیر خم در مرداد ماه 98 کیک 50 کیلویی را توزیع نماید .