موفقیت های آزمون سراسری 96

فراز علیجانی | مهندسی آب

(دانشگاه چمران اهواز)

علی خالقی | مهندسی برق

(دانشگاه زنجان)

علی شفیع‌زاده | مهندسی فیزیک

(دانشگاه بین‌المللی امام خمینی)

سعید دوام | مهندسی شیمی

(دانشگاه صنعتی اصفهان)

محمدمصطفی توزنده‌جانی | مهندسی شیمی

(دانشگاه گیلان- رشت)

علی اژدری | دندانپزشکی

(دانشگاه گیلان- رشت)

حمیدرضا بالایی | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی البرز)

محسن حاجی میررحیمی | دامپزشکی

(دانشگاه آزاد کرج)

پارسا قلی‌زاده | مهندسی پزشکی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

امیرحسین یوسفی | مهندسی آب

(دانشگاه تهران)

شایان حیدری | مهندسی برق

(دانشگاه زنجان)

علیرضا علیشیری | مهندسی شهرسازی

(دانشگاه همدان)

محمد قاهری | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی البرز)

محمدحسن ایرانی‌نژاد | علوم آزمایشگاهی

(دانشگاه بابل)

نیما غلامی | مهندسی انرژی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

خدایار نادری | مهندسی مکانیک

(اکوسیستم تهران)

عمران حمزه‌نژاد | مهندسی مکانیک

(دانشگاه زنجان)

کسری داراپور | مهندسی نرم‌افزار

(دانشگاه شاهرود)

احمد راسخی | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

امیرمحمد پاینده | دامپزشکی

(دانشگاه تهران)

محمد قنواتی | مهندسی شیمی

(دانشگاه صنعتی شریف)

کورش غنی‌زاده | مهندسی کامپیوتر

(دانشگاه خوارزمی تهران)

پوریا صادقی | مهندسی فیزیک

(دانشگاه بین‌المللی امام خمینی)

سید محمد محمدی | مهندسی مکانیک

(دانشگاه گیلان)