موفقیت های آزمون سراسری

عماد حویزاوی | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی البرز)

محمدجواد جهانفر | اتاق عمل

(دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

محمد جهانبخش | مهندسی

مکانیک (دانشگاه گیلان)

علی رضوی | مهندسی عمران

(دانشگاه همدان)

محمد شفیع زاده | مهندسی عمران

(دانشگاه تبریز)

محمدسعید کهریزی | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی البرز)

رضا نظریان | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

بامشاد رجائیان | مهندسی صنایع

(دانشگاه امیرکبیر)

امیرحسین برخورداری | مهندسی

نرم­افزار (دانشگاه خوارزمی تهران)

امیرفواد برخورداری | مهندسی برق

(دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین)

حمید حسینی | داروسازی

(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

جواد اسکندری | داروسازی

(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

شایان دارابی | مهندسی صنایع

(دانشگاه فردوسی مشهد)

عرفان لاله پرور | مهندسی شیمی

(دانشگاه فردوسی مشهد)

متین عظیمی | مدیریت 

(دانشگاه زنجان)

دارا حاتم­ آبادی | داروسازی

(شهید بهشتی تهران)

دانیال حاجی میرزایی | پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

فرهاد قنبری | مهندس عمران

(دانشگاه تهران)

سینا میرزایی | ریاضیات و کاربردها

(دانشگاه تهران)

علی شوندی | مهندسی صنایع

(دانشگاه خوارزمی تهران)