برنامه ی درسی پایه ی یازدهم به تفکیک گروه های درسی در این صفحه تنظیم شده است تا دانش آموزان مهر اول به راحتی به آن دستی داشته باشند. دانش آموز در پایه ی یازدهم به ثبات بیشتری رسیده است و تا حدی با دروس تخصصی رشته ی انتخابی خود آشنایی پیدا کرده است و راه درست مطالعه ی دروس را آموخته است.

ما بر این معتقد هستیم هر انسانی در هر برهه ی زمانی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق می باشد اما این برنامه ریزی مستلزم دقت بسیار بالایی می باشد .

مهر اول برای برطرف کردن نیاز دانش آموزان از مشاوران و پشتیبان های حرفه ای و کارآزموده ای استفاده می کند تا دانش آموزان را به جهت درست با برنامه ریزی دقیق سوق دهند . مشاوران ما برنامه درسی پایه ی یازدهم را با دقت و حساسیت بالایی تنظیم نموده اند.

یازدهم تجربی

مهراول به عنوان بهترین دبیرستان پسرانه از تابستان به عنوان یک فرصت استثنایی برای دانش آموزان استفاده می نماید با برنامه ی دقیق و منظمی که مشاوران تعیین کردند به صورت هدفمند فعالیت خواهند داشت .

برنامه ای که در قسمت ذیل ملاحظه می نمایید برای گروه تجربی نوشته شده است که برنامه ریزی آن کمی با پایه ی دهم متفاوت می باشد و در این برنامه به دروس عمومی که از اهمیت بالایی برخوردار است نیز رسیدگی می شود .

این برنامه ی تابستانه شامل دروس تخصصی رشته ی تجربی که شامل زیست ، شیمی ، ریاضی ، فیزیک و درس عمومی عربی که در کنکور بسیار تاثیرگذار است ، می باشد .

جزئیات این برنامه را در ذیل ملاحظه می نمایید.

یازدهم ریاضی

گروه ریاضی نیز در این برنامه باید برای کنکور آماده شوند به همین جهت مشاوران ما برنامه ای دقیق برای این گروه نوشته اند که دربرگیرنده ی تمام دروس مهم باشد .

برنامه ی گروه ریاضی نیز شامل دروس تخصصی و عمومی می باشد که دروس تخصصی این گروه از جمله فیزیک ، ریاضی ، شیمی ، هندسه و دروس عمومی شامل عربی می باشد.

در ذیل می توانید جزئیات دقیق این برنامه توجه نمایید.

یازدهم انسانی

برنامه ی درسی دانش آموزان پایه ی یازدهم گروه انسانی نیز مشابه دو گروه فوق متشکل از دروس اصلی این روند درسی می باشد.

این برنامه شامل دروس تخصصی ادبیات ، عربی و منطق می باشد همچنین برنامه ی این گروه شامل درس ریاضی می باشد زیرا این درس نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و مستلزم تمرین و آموزش هایی است که مدت زمان بیشتری نیاز دارد به همین جهت از تابستان شروع به آموزش آن نمودند .

شرح کامل برنامه ی درسی را در ذیل ملاحظه نمایید.