پایه ی دوازدهم یکی از پایه های تحصیلی سرنوشت ساز دانش آموزان است در این دوره فشار درسی و استرس خاصی بر اکثر دانش آموزان حاکم خواهد شد که با یک برنامه ی دقیق و حساب شده میتوان بر آن غلبه کرد.

مهر اول به عنوان بهترین مدرسه ی غیر انتفاعی پسرانه مشاوران مجرب و کار آزموده ای در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که حامی آنها در طول مسیر موفقیت می باشد .

مشاوران مهر اول باتوجه به سوابق درخشان خود برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای را به دانش آموزان گروه های درسی مختف ارائه می دهند و پشتیبان نیز در مدت تحصیل نظارت دقیق بر روند تحصیلی و کیفیت مطالعه ی دانش آموز خواهند داشت.

دوازدهم تجربی

برنامه ی درسی رشته ی تجربی پایه ی دوازدهم اندکی با سایر پایه ها متفاوت است و به نوعی جامع تر می باشد این موضوع تنها بخاطر حساسیت بالای این پایه ی تحصیلی می باشد ، دانش آموزان رشته ی تجربی در این پایه باید خود را برای کنکور آماده سازند و باید تمام دروس مهم را از ابستان مطالعه نمایند.

برنامه ی درسی تابستان دانش آموزان تجربی پایه ی دوازدهم شامل دروس تخصصی زیست ، شیمی ، ریاضی ، فیزیک و دروس عمومی مهم از جمله دین و زندگی ، ادبیات ، عربی و زبان می باشد .

در ذیل این برنامه را به صورت دقیق تر ملاحظه می نمایید.

دوازدهم ریاضی

دانش آموزان رشته ی ریاضی در پایه ی دوازدهم همانند سایر رشته های این پایه نیازمند برنامه ی دقیقی هستند که دربرگیرنده ی دروس مهم این رشته باشد.

مشاوران مهر اول برنامه ی تابستان رشته ی ریاضی پایه ی دوازدهم را به صورتی تنظیم نمودند که دربرگیرنده ی دروس تخصصی و برخی دروس عمومی مهم باشد .

دروس تخصصی این برنامه شامل حسابان ، شیمی ، فیزیک ، هندسه ، گسسته میباشد و دروس عمومی این برنامه نیز متشکل از دروس زبان ، عربی ، ادبیات و دین و زندگی می باشد .

در ذیل جزئیات دقیق این برنامه را ملاحظه می نمایید.

دوازدهم انسانی

رشته ی علوم انسانی پایه ی دوازدهم نیز برنامه ی تابستانه به خصوصی دارد که توسط مشاوران مهر اول نگشته شده است و در برگیرنده ی دروس تخصصی و عمومی تاثیر گذار در کنکور می باشد .

دروس تخصصی این برنامه شامل ادبیات ، عربی ، فلسفه و منطق می باشد و دروسی که در کنکور این رشته تاثی گذار است شامل ریاضی و دین و زندگی می باشد .