پایه ی دهم یکی از حساس ترین پایه های تحصیلی است در این دوره از آنجا که  دانش آموزان به تازگی وارد رشته ی تحصیلی انتخابی خود شده اند طبیعتا با مشکل برنامه ریزی مواجه خواهند شد.

مهر اول با تجربه ی چندین ساله ای که در پایه ی دهم دارد به عنوان بهترین دبیرستان غیر انتفاعی در کرج به هر دانش آموز یک مشاور و پشتیبان اختصاص می دهد و از این طریق دانش آموزان با راهنمایی ها و برنامه ریزی های دقیق مشاوران و پشتیبانان به بهترین شکل ممکن در طی سال تحصیلی به مطالعه ی منظم و برنامه ریزی شده می پردازند و به صورت هدفمند گام به گام به هدف غایی خود نزدیک خواهند شد.

دهم تجربی

رشته ی تحصیلی تجربی تعدادی درس اصلی و تخصصی دارد از جمله زیست شناسی ، شیمی ، فیزیک و ریاضی که این دروس در مورد رشته ی تجربی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد ، ضریب این دروس در امتحانات پایان ترم بیشتر از سایر دروس می باشد همچنن در امتحان کنکور نیز باید به آن بیش از سایر دروس توجه شود.

به همین جهت مهر اول به عنوان بهترین مدرسه ی غیر انتفاعی پسرانه در کرج از تابستان به عنوان یک فرصت طلایی استفاده می نماید و برای دانش آموزانی که تمایل به پیشرفت دارند کلاس هایی برگزار می کند که صرفا به این دروس تخصصی مذکور می پردازد .

برنامه ی درسی دانش آموزان رشته ی تجربی را در عکس های ذیل ملاحظه می نمایید.

دهم ریاضی

دانش آموزانی که در پایه ی دهم در رشته ی ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل می شوند باید در دروس تخصصی رشته ی خود که شامل فیزیک ، شیمی و ریاضی می باشد تمرکز بیشتری داشته باشند .

مشاوران و کارشناسان مهر اول تمامی نیاز های درسی دانش آموزان را در پایه ی دهم در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دادند از همین روی برای دانش آموزان رشته ی ریاضی فیزیک کلاس های تابستانه برای دروس تخصصی برگزار می نمایند که دانش آموزان از تابستان برای این کلاس ها سرمایه گذاری نمایند تا از فشار درسی که در طی سال به وجود می آید تا حدی کاسته شود.

البته مهر اول به تمام مسائلی که دانش آموز به آن نیازمند می باشد توجه می کند و برای ایجاد فضای تفریحی برای دانش آموزان کلاس های ورزشی را در برنامه ی این پایه ی تحصیلی قرار داده است.

در عکس های ذیل می توانید به برنامه ی تابستانه ی رشته ی ریاضی فیزیک دسترسی پیدا کنید.